$contentImgFirst['alt']
Internet of Things
Meer informatie over: Internet of Things

Het internet der dingen (Engels: Internet of Things (IoT)) refereert aan de situatie dat door mensen bediende computers (desktops, laptops, tablets, smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.

IOT wordt ingezet om omgevingen slimmer te maken. Denk aan Smart cities waarij gaat het zowel om de administratie als om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transportsysteem en nutsvoorzie- ningen. In deze workshop vertellen we precies wat IOT is en wat je er mee kan. Je krijgt demo’s van de moge- lijkheden en ervaart handson in een interactieve setting met hoe weinig energie je een werkend ecosysteem opzet.