$contentImgFirst['alt']
Sociale Innovatie
Meer informatie over: Sociale Innovatie

Volgens Henk Volberda (Erasmus / UvA) wordt succesvolle innovatie voor 25 procent bepaald door investeringen in technologie en voor 75 procent door het vermogen van organisaties om technologische kennis daadwerkelijk toe te passen (de factor mens dus). Organisaties die zowel technologische maar vooral ook sociale innovatie serieus nemen, doen het op tal van prestatiemaatstaven beter dan organisaties die nauwelijks aan sociale innovatie doen.

Voor verschillende aspecten binnen sociale innovatie is er maatwerk mogelijk in de vorm van inspiratiesessies, workshops of andere werkvormen. De Leeren Lampe werkt hiervoor samen met verschillende bureaus op het gebied van verandermanagement en teamontwikkeling.

 

DIENEND LEIDERSCHAP
“Doe ik wel weinig genoeg”

 • Leiderschapsstijlen
 • Faciliteren van ideeën en initiatieven
 • Stimuleren om initiatief te tonen en kennis te delen
 • De kunst van het loslaten
 • De juiste vragen stellen
 • Podium creëren / geven

ZELFORGANISATIE
“Autonomie en beslissingen daar waar kennis zit”

 • Teamfases van Tuckman
 • Deep democracy

SLIMMER WERKEN
“Maximaal benutten van competenties en ontplooiing van talent”

 • Maximaal benutten van competenties
  en ontplooiing van talent

CO-CREATIE
“Intern en extern creëren en samenwerken”

 • Initiatieven ipv ideeën
 • (Eigen) belangen
 • Gebruik weerstand